BIBLIOTECA ON-LINE. Cărţile lui Artur Silvestri. Cărţi despre Artur Silvestri.

aprilie 27, 2009

FRUMUMUSEŢEA LUMII CUNOSCUTE: ZILE DE NEUITAT

Filed under: Uncategorized — ARP @ 10:26 pm

asilvestri-m-braescu2

Jurnal-album, primul volum postum, îngrijit si coordonat de Mariana Brăescu Silvestri

frumusetea-lumii-cunoscute-artur-silvestri

,,Acest jurnal-album, primul volum postum semnat Artur Silvestri, nu seamănă cu nimic din ceea ce el a scris vreodată. Sunt notaţiile zilnice dintr-o agendă mică, maronie, începută în sudul Franţei, continuată la Bucureşti. Am descoperit-o doar la câteva zile după ce Artur şi-a găsit liniştea în umbra altarului unei mânastiri. Ştiam agenda – indiferent unde mergea, nu se despartea de pix şi carneţele – dar nu ştiam ce conţine. Am deschis-o: ,,l’esquisse d’un livre”, schiţa unei cărţi, ,,Frumuseţea lumii cunoscute”.

Mariana Brăescu Silvestri

Se poate descărca gratuit aici (pdf.): >>>>>-Artur Silvestri :,,Frumusetea-lumii-cunoscute”

–––––––––––

Zile de neuitat

––––––

––-

5 octombrie

O SCURTĂ POVESTE TRISTĂ

În tot timpul cât am fost departe în această vară m-am gândit la copăcelul din grădina noastră de la Corbeanca, un brăduţ plăpând, cu multe rămurele uscate, chinuit de O scurta poveste tristasecetă şi de arşiţa nemiloasă din câmpie. Toată vara m-am rugat de el să nu cedeze, i-am vorbit, l-am mângâiat şi l-am încurajat, şoptindu-i cuvinte bune ca să-l fac să se mobilizeze, să lupte şi să biruiască. Veneam când şi când de la Bucureşti, mă opream lângă intrarea casei, îl priveam cu nădejde şi mă apropiam de el vorbindu-i necontenit, uneori cântat dar întotdeauna cu emoţie. Câteodată mi se părea că mă înţelege şi că, deşi pare incredibil, îmi răspundea mişcându-se uşurel deşi nicio pală de vânt nu se simţea în zilele călduroase de acum câteva luni. Când am plecat la celălalt capăt al continentului m-am gândit cu jale că n-am să-l mai văd când am să revin iar când m-am întors am tot amânat să aflu că ireparabilul s-a produs. Astăzi am ajuns în Paradisul Verde; m-am oprit la intrarea casei şi am tăcut multe minute fiindcă nu mai am pentru cine să vorbesc.

~~~~~~~~~~~

13 octombrie

O CLIPĂ CARE SCHIMBĂ VIAŢAO CLIPĂ CARE SCHIMBĂ VIAŢA

Era într-o după-amiază la fel ca şi cea de astăzi, cu o lumină gânditoare, senină, liniştită; dar era acum optsprezece ani. Mă întorceam către casă, prin Parcul Jianu, grăbindu-mă întrucâtva; când, la Piaţa Aviatorilor, aproape de clădirea unde locuiam, Mariana, întâlnită în drum într-o altă maşină, mi-a spus într-un fel inedit, oarecum amuzată, oprindu-se pentru câteva clipe: „Ai grijă, avem un căţel în grădină, intră încet, să nu se supere“. Când am deschis poarta nu am găsit decât florile crescute sălbatic, iarba înaltă şi copacii neatinşi, ca şi când ar fi fost un colţ de pădure iar îndărătul acestei mici jungle contururile casei. Nicăieri nu se mişca vreo fiinţă vie, nouă şi necunoscută. Abia după câteva minute l-am văzut sosind pe cărare, micuţ, cenuşiu, uşor împiedicat, privindu-mă cu ochişorii cuminţi, răbdători şi încrezători; mergea bucurându-se, ţinând codiţa lungă în jos, poate nelămurit. Era o imagine a dăruirii. M-am aplecat către el şi l-am privit; nu ştiam că viaţa mea se schimbase începând din acea clipă.

~~~~~~~~~~~

27 octombrie

SUFLETE PURESUFLETE PURE

Adevărata zi a Sfântului păzitor al Bucureştiului a fost însă, în această lune luminoasă, când din toate părţile către Mitropolie veneau mulţime de omenet, voind să se închine la moaştele Protectorului sacru al oraşului. Oameni de toate vârstele, cu felurite obiceiuri, locuind nu doar Bucureştii şi împrejmuirile lui ci şi alte locuri de prin ţară unde s-a dus vestea demult despre Sfântul ce nu lasă pe venetici să facă rele – se întâlnesc aici slăvind cu glas încet, concentrat; cânturi, rugăciuni, imnuri. Dar pe lângă ei, mulţimi de făpturi fără grai, apărate de prea-cuvioşi, vietăţi ale lui Dumnezeu, bucuroase şi ele; mărunte vrăbiuţe gureşe şi săltăreţe, porumbei făloşi, gânguritori, blânzi şi cuminţi, raţe sălbatice de pe lacuri, pescăruşi veniţi de departe, căţei cuminţi, mari şi mici, sărăcuţi, flămânzi, unii fără adăpost; o lume necăjită, obidită, dar suflete pure, cuviincioase, parte din sfinţenie.

A Silvestri 2

Semnatura Artur Silvestri


––-

––––––-

––––––––––

Cărţile lui Artur Silvestri publicate în anul 2008 :


Blog la WordPress.com.