BIBLIOTECA ON-LINE. Cărţile lui Artur Silvestri. Cărţi despre Artur Silvestri.

iunie 14, 2009

Cea mai nouă apariţie: Cleopatra Lorinţiu: ARTUR SILVESTRI VOCAŢIA CĂII SINGURATICE

Filed under: Uncategorized — ARP @ 5:33 pm

Coperta

Cleopatra Lorinţiu:

Artur Silvestri

Vocaţia Căii Singuratice

Un scriitor care se sustrage categorisirii

Un răzvrătit cu un farmec uluitor

,,Sper din tot sufletul ca această carte să-şi împlinească menirea, să apropie cititorul de cărţile şi ideile sale. Să-l ajute să înţeleagă câte ceva din personalitatea, din „modelul Silvestri“ şi nu în ultimul rând, aşa cum spunea el însuşi, să-i înţeleagă „cerul sufletesc“.

Mariana Brăescu Silvestri


,,Vocatia  Căii Singuratice pdf. >>>>>apasă aici pentru descărcare

,,Nu îmi imaginez că doar modesta mea carte ar putea schimba ceva esenţial în receptarea unui autor. Cei care îi cunosc deja opera sunt, certamente, deja câştigaţi de ea, de forţa faptei sale culturale, de dimensiunea ei, de generozitatea şi superba sa încredere în acea «Românie tainică».

Dar cărţile sale vor fi, sigur, reeditate. Şi vor veni alţi şi alţi cititori care le vor pătrunde tainele şi le vor descifra sau se vor îndrăgosti de ele, căci, din fericire, literatura e un fluviu care curge, curge, iar mărturia ce-a lăsat-o Artur Silvestri în cultura noastră e ceva sigur şi de neînvins.”

Cleopatra Lorinţiu

In memoriam ARTUR SILVESTRI mărturii tulburătoare

Filed under: Uncategorized — ARP @ 4:00 pm

coperta I

,,Aici vreau să scriu doar despre datorie. Extraordinara emoţie şi solidaritate intelectuală şi preţuirea pe care sute şi sute de oameni le-au exprimat în scrisori, articole, telefoane, mesaje pe internet, preţuirea de care se bucura în rândul celor pentru care a scris, arată că jertfa sa nu a fost zadarnică. Ceea ce a rezultat este ocarte a emoţiei. Le mulţumesc cu multă recunoştinţă tuturor celor cuprinşi în această carte cât şi în cărţile viitoare, celor care au scris şi celor care vor scrie, celor care l-au plâns, celor care l-au citit sau celor care vor parcurge cu luare aminte această carte.

Dar toţi, indiferent că i-am fost mai aproape sau dacă l-am cunoscut doar din scris, vom fi încredinţaţi că nu trebuie lăsată nici o faptă bună să se piardă fără a fi preţuită. A făcut atâtea pentru atâţia oameni jertfindu-se în ultimii ani ai vieţii sale nedrept de scurte cu sentimentul misiunii pe care o avea de îndeplinit. Este momentul să întoarcem fapta bună, să nu uităm jertfa lui şi să-l redăm posterităţii pe cel care cu atâta dăruire şi-a însuşit de la înaintaşi modelul Omului Mare. Despre acestea trebuie să pomenim. Pentru că, spunea el, doar uitarea este moartea definitivă. Şi uitarea trebuie să rămână un blestem.”

Mariana Brăescu Silvestricoperta IV

In_memoriam_ARTUR SILVESTRI mărturii tulburătoare pdf. >>>>> descarcă aici

,,Opera Domniei sale este copleşitoare. Este un dar-din-dar, darul iubirii, „floarea darurilor“ care trebuie să se răspândească din mână-n mână şi din gură-n gură, purtată în inimi, pretutindeni.

Opera aceasta rămasă nouă, fără nici un merit din partea noastră, pune început bun gândurilor şi faptelor fiecăruia. Cei care vin aici, pleacă tran sfiguraţi, mişcaţi de cât de vie este acea Românie tainică a celui care, contemporan cu noi, în această răscruce de milenii, s-a nevoit, preţ de o viaţă, a sădi în suflete sentimentul iubirii de neam, al întregirii într-o singură inimă, pulsând, palpitând, nu pentru sine, ci pentru oameni.

O inimă-simbol al renaşterii noastre spirituale.”

Cezarina Adamescu

Creează gratuit un site web sau un blog la WordPress.com.